اندیشکده رهیافت

طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی که بار آن بر دوش جوانان مؤمن و انقلابی سنگینی می‌کند، نیازمند مطرح شدن ایده‌ها و طرح‌های تحول‌آفرینی است که بتواند فضای حکمرانی و اجتماعی کشور را از حالت رخوت‌بار کنونی به قله‌های دولت، جامعه و تمدن نوین اسلامی برساند.

تقریبا تمامی اندیشکده‌های مطرح جهان همگی دارای یک مبنای فکری و چارچوب اندیشه‌ای هستند که سعی می‌کنند مسائل اجتماعی را از آن منظر مورد تجزیه و تجلیل قرار دهند. فضای اندیشکده‌ای کشور نیازمند وجود اندیشکده‌هایی است که بتوانند یک نظام اندیشه‌ای و پارادایم‌های سیاستی مستقل و بومی را داشته و مبتنی بر آن نظام فکری به حل مسأله بپردازند. چراکه در غیراین صورت، شباهت‌های کاریکاتوری به اندیشکده‌های خارجی می‌تواند در بلندمدت به آسیبی جدی برای اندیشکده‌های داخلی تبدیل شود.

اندیشکده رهیافت با تکیه بر توانمندی و سابقه فعالیت علمی در بستر دانشگاهی؛ مسأله‌محوری و حل مسأله مبتنی بر علوم اجتماعی و انسانی اسلامی را به عنوان راهبرد علمی خود برگزیده و جزء معدود اندیشکده‌هایی است که تلاش می‌کند تا به توصیف و حل مسائل روز اجتماعی در یک چارچوب اسلامی مبادرت ورزد.

اندیشکده رهیافت در قالب هسته‌های علمی و به صورت میان‌رشته‌ای به توصیف و حل مسائل روز اجتماعی می‌پردازد و با توجه به بنیه علمی موجود در اندیشکده، در تلاش است تا با توجه به ظرفیت‌های مجموعه؛ در حل یک کلان مسأله اجتماعی تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، تربیتی، خانوادگی، مدیریتی و تاریخی را مدنظر قرار دهد. به همین منظور در حال حاضر 13 هسته علمی (نظام بانکی، اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، ساختار بودجه، فرهنگ و مشارکت سیاسی، تحول آموزش و پرورش، خانواده، تحول قوه قضائیه، تعاملات اقتصادی بین‌الملل، مسکن، تورم، ساختار تأمین اجتماعی، جمعیت، مدیریت عمومی و زمام‌داری) در اندیشکده فعال می‌باشند.

روشمندی در حل مسائل اجتماعی دیگر راهبرد علمی اندیشکده می باشد که بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هر گزارش سیاستی مبتنی بر یک گزارش‌های جامع پژوهشی تولید می‌شود و این پژوهش‌ها مبتنی بر یک روش‌شناسی علمی مشخصی انجام می‌شود. تحلیل کنش‌محور مسائل، توجه جدی به عامل فرهنگی، توجه به تمام بازیگران هر مسأله، تبیین و علت‌یابی به تفکیک عوامل درونی و بیرونی، توجه به فضای دلالی، تأکید بر مشاهده تجربی و تجویز گام‌به‌گام از جمله ویژگی‌های این روش می‌باشد.